Jednoduchý test, který o nás může mnohé říci. O povaze člověka vypovídá mnohé: jeho zvyky, preference, chuťové nebo jiné náklonnosti. Zdá se, že i poloha, ve které člověk obvykle spí, může prozradit nějaké to tajemství o našem chování a způsobech…